NaplánujSvatbu.cz    NaplanujRodinu.cz    NaplanujUbytování.cz    NaplanujChov.cz    MístoPráce.cz   
 
 

REGULAMIN


Podmínky

 1. Provozovatel serveru www.naplanujstavbu.cz
  KM optimal s.r.o.
  Oldřichova 247/5, Nusle, 128 00 Praha 2
  (dále jen provozovatel)
 2. www.naplanujstavbu.cz je server pro soukromou inzerci.
 3. Pravdivost informací. Uživatel se souhlasem s těmito provozními podmínkami zavazuje, že využívá služeb serveru www.naplanujstavbu.cz s dobrou vůlí za účelem nabídky/poptávky služby či movité nebo nemovité věci, bez úmyslu poškodit provozovatele nebo třetí osobu.
 4. Komerční a soukromá inzerce. Za komerční inzerci provozovatel považuje firemní (podnikatelský) inzerát a/nebo inzerát směřující k opakovanému výdělku. Inzeráty, nesplňující podmínky komerční inzerce, považuje provozovatel za soukromé.
 5. Nezveřejnění nebo smazání inzerátů. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat bez náhrady škody:
  • inzeráty, jejichž obsah není v souladu s platnými zákony ČR, odporuje dobrým mravům, nebo poškozuje pověst provozovatele,
  • inzeráty, které nejsou v souladu s body 2 a 3 těchto provozních podmínek,
  • duplicitní inzeráty, tzn. opakovaně podávané inzeráty stejného znění,
  • inzeráty, které nebyly aktualizovány déle než 12 měsíců.
  Provozovatel si také vyhrazuje právo přemístit nebo smazat inzerát, který byl zařazen do nesprávné rubriky vzhledem ke svému obsahu.
 6. Ochrana dat a autorských práv. Osobní data uživatelů získaná provozovatelem se provozovatel zavazuje neprodávat, nepronajímat ani jinak neposkytovat třetím osobám. Osobní data uživatelů mohou být využita pouze pro interní potřebu provozovatele, a to zejména za účelem zkvalitnění služeb pro uživatele serveru www.naplanujstavbu.cz. Provozovatel je výlučným vlastníkem všech práv k celé databázi inzerátů na serveru www.naplanujstavbu.cz.
 7. Právo na změnu/zrušení služby. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit poskytované služby na inzertním serveru www.naplanujstavbu.cz i bez předchozího upozornění uživatele.
 8. Uživatelé nejsou oprávněni poskytovat služby severu www.naplanujstavbu.cz třetím osobám.
 9. Funkčnost služeb. Provozovatel nemůže poskytnout a neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a dokonalého zabezpečení inzertního serveru www.naplanujstavbu.cz s ohledem na fakt, že je provozovatel sám závislý na kvalitě služeb, poskytovaných mu jeho dodavateli. Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat uživatelů.
 10. Informace. Přijetím těchto podmínek uživatel vyslovuje souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, odesílaných provozovatelem na e-mailovou adresu uživatele. E-mailové zprávy mohou mít informační nebo obchodní charakter. Nesouhlas se zasíláním e-mailových zpráv obchodního charakteru může uživatel projevit sdělením svého požadavku na nezasílání takovýchto zpráv na e-mailovou adresu provozovatele info@naplanujstavbu.cz . Provozovatel se zavazuje takovémuto požadavku vždy vyhovět.
 11. Server umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží, služeb a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.
 12. Na serveru naplanujstavbu.cz je zakázáno inzerovat (zákaz platí i bez ohledu TOPávání a jiných reklam):
  • prostředky na hubnutí
  • multilevel systémy, pyramidové hry, provizní systémy
  • e-mailingové systémy a jiné bezpracné výdělky
  • práce s možností platby předem
  • kopírování letáků, dopisů, disket, vkládání letáků do obálek a podobné podvodné systémy
  • inzeráty typu "napiš mi a já ti řeknu jak vydělat 1000Kč za týden"
  • léky, prášky a různé preparáty zakázané státem je prodávat a distribuovat - včetně léků na předpis
  • kopírování disket, CD, DVD aj.
  • prací, jejichž podmínkou je poplatek předem
  • inzeráty bez zjevného obsahu, tj. například "Nabízím práci, více informaci na telefonu/e-mailu."
  • firemní činnosti
  • erotické inzeráty
  • livechaty a práce tanečnice, společnice, konzumentky a hostesky v zahraničí
  • půjčky, úvěry a hypotéky
 13. Inzerát může být uveden pouze v jedné kategorii, je zakázáno vložit jeden inzerát vícekrát do více kategorií. Inzeráty prodeje/nabídky patří do "nabídky", inzeráty poptávky/nákupu patří do "poptávky".
 14. Na serveru je zakázáno inzerovat nic neříkající inzeráty typu "Vydělejte spousty peněz, více informací na e-mailu". Pokud se na serveru objeví "zakázaný" inzerát, bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejné inzeráty, je ten starší označen systémem jako duplicitní a vymaže se.
 15. Fotografie umístěne u inzerátu nesmí být erotického charakteru nebo nesmějí zobrazovat intimní části lidského těla. Dále nesmejí být výhružné, klamavé či urážlivé.
 16. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, případně inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, pravidly bezvaaukce.cz nebo dobrými mravy.
 17. Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám naplanujstavbu.cz
 18. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 19. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 20. Provozovatel funguje pouze jako zprostředkovatel mezi kupujícím a prodávajícím, nepřebírá žádné závazky ani záruky za prodávané předměty.
 21. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli informativní e-mailové zprávy.
 22. Uživatel nesmí jeden podobný či stejný inzerát vložit vícekrát.
 23. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.
Doporučujeme

© 2019 NaplanujStavbu.cz | Všechna práva vyhrazena. Reklama Podmínky užíváníKontaktujte nás